0899/ 941 319     zotirental@abv.bg    

Ако искате да получите повече информация, ще се радваме да Ви отговорим:
ЗОТИ ООД
Туроператор и агенция за кемперни туризъм

Варна, 9027, ул Мургаш 5
Западна промишлена зона
GSM: 0899/ 941 319
GSM: 0899/ 941 317
E-mail:
zotirental@abv.bg


Условия за наем

Условия за наем

1. Резервация за наемане на мотокаравани от „ЗОТИРЕНТАЛ” ПАРК
Резервацията може да се направи:
А/ До 6 седмици преди започването на наемния период – трябва да бъдат внесени:
- Депозит за резервация- от 500 лева, който е част от бъдещия наем
- копие от шофьорска книжка
- копие от лична карта или международен паспорт/за държави извън територията на ЕС със срок на валидност не по-малко от 6 месеца от определената дата за връщане/
2.Гаранционен депозит
При наемане на  кемпера се внася депозит в размер на 1500 лв.Той се възстановява изцяло при завръщане,когато:
а) няма повреди върху кемпера и  оборудването вътре в него.
б) кемпера  се освободи в определеното време и място, чист и зареден с гориво, с почистена тоалетна, налични ключове,без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/,заредени бутилки с пропан бутан.
3.Плащания
"ЗОТИ „ ООД приема следните форми на плащания :

1.По банков път за резервационият депозит от 500 лева.

2.В касата на фирмата  остналата част от наема.

4. Шофьори
Трябва да са на възраст между 23-70 години и да имат шофьорска книжка от поне 2 години. Последните не трябва да са с текущи нарушения.
Всеки шофьор, на който му са наложени медицински или законови ограничения за шофиране трябва да информира “ЗОТИ” ООД предварително. Шофьорската книжка и талона се представят за проверка при оформяне на документите.
В цената е вкючена такса само за един шофьор.Всеки допълнителен водач се таксува еднократно с 80 лева.
5.Домашни любимци
Не се разрешава превозването на домашни любимци.Допускат се само кучета – водачи за които се заплаща допълнителна такса в размер на  100 лева еднократно.
6. Наличност
А. “ЗОТИ” ООД ще направи всичко възможно да Ви предостави кемпера, който сте резервирали в уговореното време. Ако по някаква причина/катастрофа,кражба или др./ той не е наличен, ние ще се постараем да Ви снабдим с друго возило със същото или близко до това оборудване без допълнителни разходи.Ако това все пак не може да стане ЗОТИ ООД ще ви възстанови внесената до момента сума.
7. Наемен период
Наемането на моторкараваната става всеки ден от 08 00 до 24 00 ч. от базата в гр. Варна. Освобождаването на караваната става не по- късно от 18 ч. в договорения ден в базата в гр.Варна.ВАЖНО: Кемпера се приема и предава  във нашият КЕМПЕРПАРК  във гр.Варна, без изключение.За наемане или освобождаване на каравана:
- в почивен ден се заплаща допълнително такса в размер на 30 лева
- национален празник -50 лева
ВАЖНО! Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на моторкараваната. Ако вземете караваната по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго в писмен вид, подписан от двете страни
8 . Санкции
1. За просрочените дни на връщане на моторкараваната според договора се заплаща :
а/ дневната такса ,съгласно ценоразписа,
б/ по 20 лева неустойка за всеки просрочен ден/освен ако не е с изричното разрешение на „ЗОТИ” ООД.
2. Допълнително се заплаща такса за:
а/ непочистена тоалетна касета-50 лева
б/ неизмита външно каравана-25 лева
в/ непочистен резервоар за отпадни води-20 лева
г/ при непълен резервоар с гориво се заплаща след неговото допълване
9. Наем
Ние Ви предлагаме като включени в наема:

- Пълна застраховка на автомобила(Повреди на покривната конструкция на караваната, причинена от неспазване на ограничения за максимална височина се заплащат изцяло от наемателя. В този случай не се прилага застраховката срещу всички рискове).- Застраховка гражданска отговорност

- Зелена карта

- Трансфер от аеропорт Варна до мотокараванен парк „ЗОТИРЕНТАЛ”

- Маса за хранене,голям чадър и столове и маса за хранене за 4/6 човека.

-Детсни столчета според възраста

- Вериги за сняг

- Пълен резервоар с дизелово гориво

- Пълен резервоар с чиста вода

- Почистена тоалетна касета

- Препарат за химическа тоалетна

- Пълен  комплект спално бельо(чаршафи,завивки и възглавници),кърпи  за баня,(двоен за период над 7 дена) прибори за готвене и хранене за шест човека.

- Две бутилки пропан бутан

- Барбекю и пакет с дървени въглища

- Нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила на български и английски език

- За пристигащите след 6  часа вечерта предлагаме суха вечеря

- Без ограничение на изминатите километри както у нас ,така и в ЕС
Ако е необходима нощувка в хотел, след пристигането или преди отпътуването от там, то тя се заплаща от туристите.
ВАЖНО!

          1.За всички млади семейства до 35 години без или със деца се прави намаление 10 % от цената на наема

        2.Водата в резервоара не е годна за миене .Тя е за миене и къпане.

        3, В караваната не се пуши!
10. Застраховки
А. “ЗОТИ”ООД осигурява Застраховка гражданска отговорност и пълно Каско. Личната собственост не се покрива от застраховка, ако е оставена без надзор.
Б.Препоръчваме на НАЕМАТЕЛЯ за неговата сигурност по пътищата и спокойствие по време на отпуската да сключи следните застраховки
- застраховка срещу всички рискове
- застраховка за анулиране на резервация
- медицинска застраховка
11. Неизправности, повреди, злополуки и ремонт
Ако възникнат някакви неизправности или повреди в кемпера след започването на наемния период, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми "ЗОТИ" ООД по телефона веднага.
А. Наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
В случай на злополука НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е настъпило ПТП и „ЗОТИ”  ООД.
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието.В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка.Той е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, налягането на гумите и въздушните възглавници.
В. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на НАЕМАТЕЛЯ, са за негова сметка.
С. НАЕМАТЕЛЯ няма да получи друго возило, ако е използвал караваната недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.
Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол,назависимо че има документ за ПТП издаден от съответните органи.
D. При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна/доказано с протокол от Пътна полиция/ а не от НАЕМАТЕЛЯ, която го възпрепятства от пълноценно използване на караваната, е необходимо незабавно уведомяване дежурната служба на "ЗОТИ"ООД и предприемане на следните действия от страна на НАЕМАТЕЛЯ:
- ремонт в най-близкия сервиз на FIAT указан в сервизната книжка на кемпера в папката с документите.
- използване на Пътна помощ
При условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ не може да осигури друга каравана до края на наемния период, ще възстанови на НАЕМАТЕЛЯ само сумата, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като ЗОТИ ООД получи от своя страна застраховката по тази злополука.
E. Всички суми по предходната точка, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ,/оригинални фактури/ се възстановяват от НАЕМОДАТЕЛЯ при представянето им пред „ЗОТИ” ООД при завръщането.
За ремонт, смяна, при спукване или експлозия на гума разходи не се възстановяват.
F. ЗОТИ ООД не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.
G. ЗОТИ ООД не носи отговорност при постъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия,масови протести,стачки и др./които възпрепятстват провеждането на заплануванота мероприятие.
12. Анулиране на резервация и неустойки
А. Анулиране на резервацията от "ЗОТИ"ООД
"ЗОТИ" си запазва правото да анулира резервацията, когато:
- шофьорска книжка или лична карта са с изтекъл срок,или срокът им изтича по времме на пътуването.
- не е предоставен гаранционен депозит
при неспазване сроковете за плащане и подаване на необходимите документи от страна на наемателя,както и при подаване на неверни или неточни документи.
В тези случаи, всички суми, платени от НАЕМАТЕЛЯ не подлежат на връщане.
В. Анулиране на резервацията от Наемателя
В случай на анулиране на резервацията, НАЕМАТЕЛЯ  губи резервацианият депозит
Отказът се извършва лично в писмена форма.
В случай,че НАЕМАТЕЛЯ прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.
ЗА ДОБРОСЪВЕСТНИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАЛИ КАРАВАНА ДВА И ПОВЕЧЕ ПЪТИ В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРПредимства на Караваната


МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Условия за наем
Цени
Маршрути
МОДЕЛИ КЕМПЕРИ
Coral А 660 SP
Coral A 670 SK
Coral A 680 SK
Coral А 655 SP
Coral S 680 SP
КОНТАКТИ
Варна, 9027, ул Мургаш 5
тел.: 0899/ 941 319
E-mail: zotirental@abv.bg2017, Всички права запазени.